Current team members

CHEN, Nan (Nancy)
LAU, Kam Seng (Andy)
KANG, Jiqiang
KONG, Cihang (Sherry)
LI, Bowen
NI, Jielei
TAN, Sisi
WEI, Xiaoming
WU, Jianglai
YU, Luoqin
YU, Ying

Former team members

CHENG, Ho Yiu (Kyle)
CHEUNG, Ka Yi (Kim)
CHEUNG, King Yin (Henry)
CHOI, Kai Sun (Sunny)
FU, Wai Yuen (Gordon)
FUNG, Wai Lam (Rebecca)
GUO, Baoshan
KUO, Ping Piu (Bill)
LAI, Ming Fai (David)
LI, Jia (Andy)
LI, Qin (Lisa)
LIANG, Yu
LIN, Nan (Edmond)
MALLIK, Sushmit
OU, Hai Yan (Helen)
SHEN, Meng Zhe (Simon)
WANG, Xie
XU, Jian Bing (Nathan)
XU, Xing
YANG, Si Gang
ZEN, Zhi Bo (Michael)
ZHANG, Chi
ZHOU, Enbo
ZHOU, Yue
ZHU, Ray

Research Group Meeting

Friday 1pm - 2.30pm @CB 601J unless otherwise noted